Forsiden Program
13/2-19 - Hilde Mellegård: «Genredigering i fremtidens matproduksjon – muligheter og utfordringer» 27/2-19 - Christian Anton Smedshaug: «Norsk landbrukspolitikk og global matsikkerhet» 13/3-19 - Pål Brekke: «Den stormfulle Sola – hvordan påvirker den vår teknologi og klima?» 27/3-19 - Harald Kryvi: «Overbefolkning: Det store problemet som ingen vil snakke om» 10/4-19 - Helene Uri: «Ord på vei inn - ord på vei ut!» 24/4-19 - Pål Sindre Svae: «Villsvin i norsk natur – forvaltning eller utryddelse?» 8/5-19 - Liv Finstad: «Hva skal vi med politiet?» 22/5-19 - Catharina Nes: «"Kunstig intelligens" - kan utviklinga (også) gå i retning av "digitalt diktatur"»? 5/6-19 - Utferd til Fet kommune
Om foredragene
Tidligere foredrag
2019 2018
12/12-18 - Prorektor for forskning Øystein Johnsen: «Tilstandsrapport fra NMBU» 28/11-18 - Anne Sverdrup-Thygeson: «Hva skjer dersom insektene ikke gjør jobben sin?» 14/11-18 - Christian Borch: «Europas turbulente fremtid» 31/10-18 - Vidar Lindefjeld: «Landbasert vindkraft i Norge – bidrar den til det grønne skiftet?» 17/10-18 - Helge Hognestad: «Religiøs søken i vår tid. Tro og vitenskap» 3/10-18 - Ole Harbitz: «Hvilke «stråler» er det viktigst å verne Ola og Kari imot?» 19/9-18 - Solveig Schytz: «Når får Ås bedre togforbindelse til Oslo? 5/9-18 - Arne Torbjørn Skjeltorp: «Nanoteknologi – farlig småtteri eller store muligheter?» 13/6-18 - Utferd til Nordmarka 30/5-18 - Ellen Grepperud: «Ås sentrum – hvor langt har utviklingen kommet?» 16/5-18 - Sverre Lodgaard: «Hvor stor er faren for bruk av atomvåpen av og/eller mot Nord-Korea?» 2/5-18 - Jan Henrik Martinsen: «Etableringen av Nofima: Fra kamp om revirer til felles suksess?» 18/4-18 - Birger Svihus: «Altfor billig og altfor god: Hvordan skal vi klare å spise riktig?» 4/4-18 - Pål From: « Robotisering og automatisering i landbruket – hva skjer i dag, og hvordan vil fremtiden se ut» 21/3-18 - Gunnar Abrahamsen: «Kan sterkt miljøengasjement vanskeliggjøre en uhildet miljøforskning?» 7/3-18 - Rune Rafaelsen: «Forholdet Norge-Russland sett fra Finnmark» 21/2-18 - Kyrre Lind: «Leger Uten Grenser – vanskelige dilemmaer i felt». - Årsmøte etter foredraget. 7/2-18 - Torgeir Ekerholt Sæveraas: «Organisation Todt og utbyggingen av "Festung Norwegen" under andre verdenskrig» 24/1-18 - Tage Thorstensen: «Epigenetikk - plantenes forsvarsmekanisme mot skadelige omgivelser.» 10/1-18 - Sidsel Sandelien: «47 år i Vegvesenet: Hva har vi lært?»
2017
13/12-17 - Prorektor for forskning Øystein Johnsen: «Tilstandsrapport fra NMBU» 29/11-17 - Trygve Hegnar: «Trygve Hegnars syn på norsk jordbruk(spolitikk)» 15/11-17 - Markus Lindholm: «Evolusjon. Naturens kulturhistorie». 1/11-17 - Gaute Einevoll: «Nytt fra hjerneforskningen» 18/10-17 - Joar Hoel Larsen: «Donald Trump og amerikansk politikk» 4/10-17 - Øystein Hov: «Globale klimaforandringer: Refleksjoner fra et langt liv i klimaforskningen». - Stein S. Bergsmark: «Hva styrer vårt klima?» 20/9-17 - Einar Berle: «De tolv olympiske guder og deres ikonografi» 6/9-17 - Camilla Røsjø: «Hvorfor (også) Nofima?» 7/6-17 - Utferd til Sarpsborg: Borregaard og Soli Brug, historie og nåværende aktiviteter 24/5-17 - Vidar Enebakk: «Formidling som fortjent - hvordan få oppmerksomhet rundt den gode forskningen?» 3/5-17 - Trine L’Abee-Lund: «Resistente bakterier – en utfordring for matproduksjon og folkehelse» 19/4-17 - Eva Bratholm: “Virker bistand?” 5/4-17 - Per Kristian Aale: «Italienernes opprør mot mafiaen» 22/3-17 - Erik Tandberg: «Bemannet romfart - veien videre» 8/3-17 - Erik Slinde: «Fiskeoppdrett til himmels – eller?» 22/2-17 - Joakim Lystad «Utfordringer som leder i staten – med erfaringer fra MD, SFT, Mattilsynet og NAV» 8/2-17 - Svein Harald Øygard: «Norsk olje og gass – på sotteseng eller «i vårknipe»? 25/1-17 - Cecilie Hellestveit: «Syria - mellom to onder?» 11/1-17 - Rolf Hagman: «Framtidens bildrivstoff»
2016
14/12-16 - Mari Sundli Tveit: «Tilstandsrapport fra NMBU» i Festsalen, Urbygningen, kl.1200 30/11-16 - Halvor Byfuglien: «Doping – idrettens mare» 16/11-16 - Ikke møte i Pensjonistakademiets regi. 2/11-16 - Ellen Grepperud: «Morgendagens Follo sett fra regionale myndigheters ståsted. Hvordan følger Ås kommune opp føringer som gis fra regionen?» 19/10-16 - Ola Hedstein: «Det grønne skiftet er Campus Ås fordømte ansvar! - Finansiering av offentlig velferd basert på fornybare naturresurser» 5/10-16 - John Høsteland: «Norsk økonomi i turbulens – veien videre» 21/9-16 - Margareth Øverland: «Foods of Norway – Biomasse fra hav og skog blir til fôr» 7/9-16 - Tor Dølvik: «Korrupsjon i dagens Norge» 8/6-16 - Utferd og foredrag: Ørje og Haldenvassdraget 25/5-16 - Reidar Müller: «Det som ble Norge. Om fjell, is og liv gjennom 2902 millioner år» 11/5-16 - Ingvar Selmer-Olsen: «Nyanlegg og muligheter for framtidige dyreforsøk ved NMBU» 27/4-16 - Alvhild Hedstein: «NIBIO - noe mer enn Bioforsk + Skog og landskap + NILF?» 13/4-16 - Sverre Diesen: «Den internasjonale situasjon – lever vi i de irregulære krigers århundre?» 30/3-16 - Trine Christensen: «Kommunens langsiktige utfordringer» 16/3-16 - Svein Nordenson: «NENT - hvorfor og hvordan, med eksempler på vanskelige avveininger» 2/3-16 - Ann-Magrit Austenå: «Flere asylsøkere til Norge – hvordan svarer vi på utfordringen?» 17/2-16 - Bård Kolltveit: «Nordvestpassasjen gjennom fem århundrer - fra myte til turistrute» 3/2- 16 - Christian Anton Smedshaug: «Den norske modellen for jordbruk og problemene i EU» 20/1-16 - Vincent Eijsink: «Verdensledende enzymforskning på Ås campus og hvordan vi kom dit» 6/1-16 - Arild Angelsen: «Kan Norge «lette klimasamvittigheten» ved å kjøpe skogvern i u-land?»
2015
16/12-15 - Mari Sundli Tveit: Tilstandsrapport fra NMBU. 2/12-15 - Erling Diesen: El-forsyninga i Norge 18/11-15 - Anna Haug: «Du blir det den du spiser har spist» 4/11-15 - Øystein Lie: Kan biovitenskap bli den nye oljen for Norge? 21/10-15 - Per Edgar Kokkvold: Pressen – trenger vi egentlig den? 7/10-15 - Asbjørn Hansen: Glimt fra et liv som drapsetterforsker i Kripos. 23/10-15 - Inge Eidsvåg: «Grå hår er en fager krone» 9/10-15 - Nils Kolstad: Da statsministeren prioriterte småbrukerne 3/6-15 - Utferd: Lære mer om vårt nærmiljø Oslo - Tur til Bogstad og til Linderud gård. 20/5-15 - Åshild Krogdahl: Hva bør vi spise i dag – hva med ressurser for morgendagens mat? 6/5-15 - Astrid Klokk: Krigsårene på Ås og tiden etter frigjøringen. 22/4-15 - Geir Lundestad : Nobels fredspris og prosessen rundt tildelingen. 11/3-15 - Ole Gjølberg: Trenger vi et landbruk i Norge - og hvordan vil dette i så fall se ut om 30 år? 15/4-15 - Thorvald Stoltenberg: Det handler om mennesker. 25/3-15 - Yngvild Wasteson: «One health» - «samme helse» for mennesker og dyr? 25/2-15 - Nina Solli: Bør Follo bli en kommune? 11/2-15 - Rolf Skuterud: Bienes liv og produkter. - Etterfulgt av årsmøtet. 28/1-15 - Aasmund Bunkholt: Skog- og trenæringen i bioøkonomien – Muligheter og utfordringer. 14/1-15 - Øyvind Ørbeck Sørheim: Norges Vels nåtid og framtid
2014
Om oss Medlemsskap Historie Dokumenter Kontakt oss  

19/10-16 - Ola Hedstein: «Det grønne skiftet er Campus Ås fordømte ansvar!  - Finansiering av offentlig velferd basert på fornybare naturresurser»

Hedstein er adm.dir i Norsk Landbrukssamvirke – næringspolitisk interesseorganisasjon for   bondeeide samvirkeselskap.

Han er utdannet ved institutt for husdyrfag og var medlem av det første høyskolestyret ved NLH.

Han har arbeidserfaring fra Nortura, NHO, LMD og Matmerk innen områder som mattrygghet, matkrisehåndtering, merkeordninger, matmakt og matpolitikk.

 

Ola Hedstein sin presentasjon 19/1016: "Det grønne skiftet er Campus Ås fordømte ansvar!" (pdf)