Forsiden Program
13/2-19 - Hilde Mellegård: «Genredigering i fremtidens matproduksjon – muligheter og utfordringer» 27/2-19 - Christian Anton Smedshaug: «Norsk landbrukspolitikk og global matsikkerhet» 13/3-19 - Pål Brekke: «Den stormfulle Sola – hvordan påvirker den vår teknologi og klima?» 27/3-19 - Harald Kryvi: «Overbefolkning: Det store problemet som ingen vil snakke om» 10/4-19 - Helene Uri: «Ord på vei inn - ord på vei ut!» 24/4-19 - Pål Sindre Svae: «Villsvin i norsk natur – forvaltning eller utryddelse?» 8/5-19 - Liv Finstad: «Hva skal vi med politiet?» 22/5-19 - Catharina Nes: «"Kunstig intelligens" - kan utviklinga (også) gå i retning av "digitalt diktatur"»? 5/6-19 - Utferd til Fet kommune
Om foredragene
Tidligere foredrag
2019 2018
12/12-18 - Prorektor for forskning Øystein Johnsen: «Tilstandsrapport fra NMBU» 28/11-18 - Anne Sverdrup-Thygeson: «Hva skjer dersom insektene ikke gjør jobben sin?» 14/11-18 - Christian Borch: «Europas turbulente fremtid» 31/10-18 - Vidar Lindefjeld: «Landbasert vindkraft i Norge – bidrar den til det grønne skiftet?» 17/10-18 - Helge Hognestad: «Religiøs søken i vår tid. Tro og vitenskap» 3/10-18 - Ole Harbitz: «Hvilke «stråler» er det viktigst å verne Ola og Kari imot?» 19/9-18 - Solveig Schytz: «Når får Ås bedre togforbindelse til Oslo? 5/9-18 - Arne Torbjørn Skjeltorp: «Nanoteknologi – farlig småtteri eller store muligheter?» 13/6-18 - Utferd til Nordmarka 30/5-18 - Ellen Grepperud: «Ås sentrum – hvor langt har utviklingen kommet?» 16/5-18 - Sverre Lodgaard: «Hvor stor er faren for bruk av atomvåpen av og/eller mot Nord-Korea?» 2/5-18 - Jan Henrik Martinsen: «Etableringen av Nofima: Fra kamp om revirer til felles suksess?» 18/4-18 - Birger Svihus: «Altfor billig og altfor god: Hvordan skal vi klare å spise riktig?» 4/4-18 - Pål From: « Robotisering og automatisering i landbruket – hva skjer i dag, og hvordan vil fremtiden se ut» 21/3-18 - Gunnar Abrahamsen: «Kan sterkt miljøengasjement vanskeliggjøre en uhildet miljøforskning?» 7/3-18 - Rune Rafaelsen: «Forholdet Norge-Russland sett fra Finnmark» 21/2-18 - Kyrre Lind: «Leger Uten Grenser – vanskelige dilemmaer i felt». - Årsmøte etter foredraget. 7/2-18 - Torgeir Ekerholt Sæveraas: «Organisation Todt og utbyggingen av "Festung Norwegen" under andre verdenskrig» 24/1-18 - Tage Thorstensen: «Epigenetikk - plantenes forsvarsmekanisme mot skadelige omgivelser.» 10/1-18 - Sidsel Sandelien: «47 år i Vegvesenet: Hva har vi lært?»
2017
13/12-17 - Prorektor for forskning Øystein Johnsen: «Tilstandsrapport fra NMBU» 29/11-17 - Trygve Hegnar: «Trygve Hegnars syn på norsk jordbruk(spolitikk)» 15/11-17 - Markus Lindholm: «Evolusjon. Naturens kulturhistorie». 1/11-17 - Gaute Einevoll: «Nytt fra hjerneforskningen» 18/10-17 - Joar Hoel Larsen: «Donald Trump og amerikansk politikk» 4/10-17 - Øystein Hov: «Globale klimaforandringer: Refleksjoner fra et langt liv i klimaforskningen». - Stein S. Bergsmark: «Hva styrer vårt klima?» 20/9-17 - Einar Berle: «De tolv olympiske guder og deres ikonografi» 6/9-17 - Camilla Røsjø: «Hvorfor (også) Nofima?» 7/6-17 - Utferd til Sarpsborg: Borregaard og Soli Brug, historie og nåværende aktiviteter 24/5-17 - Vidar Enebakk: «Formidling som fortjent - hvordan få oppmerksomhet rundt den gode forskningen?» 3/5-17 - Trine L’Abee-Lund: «Resistente bakterier – en utfordring for matproduksjon og folkehelse» 19/4-17 - Eva Bratholm: “Virker bistand?” 5/4-17 - Per Kristian Aale: «Italienernes opprør mot mafiaen» 22/3-17 - Erik Tandberg: «Bemannet romfart - veien videre» 8/3-17 - Erik Slinde: «Fiskeoppdrett til himmels – eller?» 22/2-17 - Joakim Lystad «Utfordringer som leder i staten – med erfaringer fra MD, SFT, Mattilsynet og NAV» 8/2-17 - Svein Harald Øygard: «Norsk olje og gass – på sotteseng eller «i vårknipe»? 25/1-17 - Cecilie Hellestveit: «Syria - mellom to onder?» 11/1-17 - Rolf Hagman: «Framtidens bildrivstoff»
2016
14/12-16 - Mari Sundli Tveit: «Tilstandsrapport fra NMBU» i Festsalen, Urbygningen, kl.1200 30/11-16 - Halvor Byfuglien: «Doping – idrettens mare» 16/11-16 - Ikke møte i Pensjonistakademiets regi. 2/11-16 - Ellen Grepperud: «Morgendagens Follo sett fra regionale myndigheters ståsted. Hvordan følger Ås kommune opp føringer som gis fra regionen?» 19/10-16 - Ola Hedstein: «Det grønne skiftet er Campus Ås fordømte ansvar! - Finansiering av offentlig velferd basert på fornybare naturresurser» 5/10-16 - John Høsteland: «Norsk økonomi i turbulens – veien videre» 21/9-16 - Margareth Øverland: «Foods of Norway – Biomasse fra hav og skog blir til fôr» 7/9-16 - Tor Dølvik: «Korrupsjon i dagens Norge» 8/6-16 - Utferd og foredrag: Ørje og Haldenvassdraget 25/5-16 - Reidar Müller: «Det som ble Norge. Om fjell, is og liv gjennom 2902 millioner år» 11/5-16 - Ingvar Selmer-Olsen: «Nyanlegg og muligheter for framtidige dyreforsøk ved NMBU» 27/4-16 - Alvhild Hedstein: «NIBIO - noe mer enn Bioforsk + Skog og landskap + NILF?» 13/4-16 - Sverre Diesen: «Den internasjonale situasjon – lever vi i de irregulære krigers århundre?» 30/3-16 - Trine Christensen: «Kommunens langsiktige utfordringer» 16/3-16 - Svein Nordenson: «NENT - hvorfor og hvordan, med eksempler på vanskelige avveininger» 2/3-16 - Ann-Magrit Austenå: «Flere asylsøkere til Norge – hvordan svarer vi på utfordringen?» 17/2-16 - Bård Kolltveit: «Nordvestpassasjen gjennom fem århundrer - fra myte til turistrute» 3/2- 16 - Christian Anton Smedshaug: «Den norske modellen for jordbruk og problemene i EU» 20/1-16 - Vincent Eijsink: «Verdensledende enzymforskning på Ås campus og hvordan vi kom dit» 6/1-16 - Arild Angelsen: «Kan Norge «lette klimasamvittigheten» ved å kjøpe skogvern i u-land?»
2015
16/12-15 - Mari Sundli Tveit: Tilstandsrapport fra NMBU. 2/12-15 - Erling Diesen: El-forsyninga i Norge 18/11-15 - Anna Haug: «Du blir det den du spiser har spist» 4/11-15 - Øystein Lie: Kan biovitenskap bli den nye oljen for Norge? 21/10-15 - Per Edgar Kokkvold: Pressen – trenger vi egentlig den? 7/10-15 - Asbjørn Hansen: Glimt fra et liv som drapsetterforsker i Kripos. 23/10-15 - Inge Eidsvåg: «Grå hår er en fager krone» 9/10-15 - Nils Kolstad: Da statsministeren prioriterte småbrukerne 3/6-15 - Utferd: Lære mer om vårt nærmiljø Oslo - Tur til Bogstad og til Linderud gård. 20/5-15 - Åshild Krogdahl: Hva bør vi spise i dag – hva med ressurser for morgendagens mat? 6/5-15 - Astrid Klokk: Krigsårene på Ås og tiden etter frigjøringen. 22/4-15 - Geir Lundestad : Nobels fredspris og prosessen rundt tildelingen. 11/3-15 - Ole Gjølberg: Trenger vi et landbruk i Norge - og hvordan vil dette i så fall se ut om 30 år? 15/4-15 - Thorvald Stoltenberg: Det handler om mennesker. 25/3-15 - Yngvild Wasteson: «One health» - «samme helse» for mennesker og dyr? 25/2-15 - Nina Solli: Bør Follo bli en kommune? 11/2-15 - Rolf Skuterud: Bienes liv og produkter. - Etterfulgt av årsmøtet. 28/1-15 - Aasmund Bunkholt: Skog- og trenæringen i bioøkonomien – Muligheter og utfordringer. 14/1-15 - Øyvind Ørbeck Sørheim: Norges Vels nåtid og framtid
2014
Om oss Medlemsskap Historie Dokumenter Kontakt oss  

Foredrag 2015

Oversikt over tidligere foredrag i 2015

16/12-15 - Mari Sundli Tveit: Tilstandsrapport fra NMBU.
Sted: Vitenparken der rektoratet NMBU inviterer til «pensjonistlunsjen». Tid: 11:30 Sundli Tveit og Hektoen er rektor og prorektor ved NMBU. Hun har utdannelse fra UMB innen Na...
2/12-15 - Erling Diesen: El-forsyninga i Norge
Diesen var energi-mann i hele sitt yrkesaktive liv, først og sist i det nåværende Norges vassdrags- og energidirektorat (generaldirektør inntil 1999). Han var dessuten innom Olje- og ...
18/11-15 - Anna Haug: «Du blir det den du spiser har spist»
Haug er professor i ernæringsfysiologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU og har vært ansatt der fra 1990. Hun er utdannet ernæringsfysiolog med doktorgrad fra Univer...
4/11-15 - Øystein Lie: Kan biovitenskap bli den nye oljen for Norge?
Øystein Lie er dekan ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap NMBU og professor i genetikk. Han er utdannet veterinær og har to doktorgrader; en fra NLH og NVH og den andre fra...
21/10-15 - Per Edgar Kokkvold: Pressen – trenger vi egentlig den?
Kokkvold er leder av Kringkastingsrådet 2014-2017, kommentator og avisspaltist. Generalsekretær i Norsk Presseforbund 1996-2013, medlem og leder av Pressens Faglige Utvalg (PFU) 1988-199...
7/10-15 - Asbjørn Hansen: Glimt fra et liv som drapsetterforsker i Kripos.
Hansen, bosatt i Drøbak, begynte sin yrkeskarriere i Follo. Senere arbeidet han i Kripos i 18 år og var med på å oppklare mellom 30 og 40 drap. Han ledet bl.a. etterforskningen av drapen...
23/10-15 - Inge Eidsvåg: «Grå hår er en fager krone»
Eidsvåg var i perioden 1986-1998 rektor ved Nansenskolen, der han også har arbeidet som lektor. Han har skrevet en rekke bøker og har ofte vært brukt som kåsør i NRK radio. I 2013 ble ha...
9/10-15 - Nils Kolstad: Da statsministeren prioriterte småbrukerne
Kolstad, med utdannelse fra SSS og University of Edinburgh, har vært herredsagronom, landbrukslærer og lærer ved SSS før ansettelse ved NLHs Institutt for fjørfe og pelsdyr i 1963. Han h...
3/6-15 - Utferd: Lære mer om vårt nærmiljø Oslo - Tur til Bogstad og til Linderud gård.
Fellesopplegg med Vitenparkens venner. Se hele programmet her (pdf) Program: 08.15 Avreise fra GG-hallen 10.00 Omvisning inne på Bogstad gård for gruppe 1, ute for gruppe 2. ...
20/5-15 - Åshild Krogdahl: Hva bør vi spise i dag – hva med ressurser for morgendagens mat?
Krogdahl er professor og seksjonsleder for faggruppe akvamedisin og ernæring ved NMBU Veterinærhøgskolen. Hun har dr.grad i human ernæring og har forsket i USA, ved UMB, Akvaforsk (nå NOFIMA...
6/5-15 - Astrid Klokk: Krigsårene på Ås og tiden etter frigjøringen.
Astrid Klokk er født i Parkgården og er oppvokst på NLH. Hun er datter av høyskolesekretær Olav Klokk. Astrid gikk på skolen i Ås under krigen. Fra 1963 til 1999 arbeidet hun i admi...
22/4-15 - Geir Lundestad : Nobels fredspris og prosessen rundt tildelingen.
Foredraget ble avlyst på grunn av sykdom! Lundestad var i perioden 1990-2014 direktør for det norske Nobel Instituttet og sekretær i den norske Nobel komiteen som deler u...
11/3-15 - Ole Gjølberg: Trenger vi et landbruk i Norge - og hvordan vil dette i så fall se ut om 30 år?
Gjølberg er utdannet ved Norges Handelshøyskole, professor ved Handelshøyskolen ved NMBU og driver egen gård i Rygge. Han er sterkt samfunnsengasjert og går ikke av veien for frisk debatt...
15/4-15 - Thorvald Stoltenberg: Det handler om mennesker.
Stoltenberg er utdannet jurist, har vært statssekretær i flere regjeringer, forsvarsminister 1979-1981, utenriksminister 1987-1989 og 1990-1993, diplomat, president i Norges Røde Kors 1999-...
25/3-15 - Yngvild Wasteson: «One health» - «samme helse» for mennesker og dyr?
Wasteson har dr.grad i mikrobiologi, post doc ved University of Washington, School of Public Health and Community Medicine; var rektor ved NVH 2010-2013 og er nå tilbake som professor ved Insti...
25/2-15 - Nina Solli: Bør Follo bli en kommune?
Solli er regiondirektør for Oslo og Akershus i NHO. Hun er utdannet ved BI og er bl.a. leder av styret ved Fagskolen Oslo Akershus og eksternt medlem av Råd for samarbeid med arbeidslivet...
11/2-15 - Rolf Skuterud: Bienes liv og produkter. - Etterfulgt av årsmøtet.
Skuterud har vokst opp på gård i Ås, er utdannet plantekulturist fra NLH og var forsker ved Bioforsk på ugras i jordbruksvekster. Bier og honningproduksjon har vært en spennende hobby...
28/1-15 - Aasmund Bunkholt: Skog- og trenæringen i bioøkonomien – Muligheter og utfordringer.
Bunkholt er forstkandidat fra NLH og videreutdanning fra BI, University of Minnesota og NMBU. Han har bl.a. vært forsker ved Norsk Institutt for Skogforskning og markedssjef i Trelasti...
14/1-15 - Øyvind Ørbeck Sørheim: Norges Vels nåtid og framtid
Ørbeck Sørheim er administrerende direktør i det Kongelige Selskap for Norges Vel. Han er utdannet utviklingssosiolog og har tidligere vært leder for Norads resultatenhet og landsansva...